de Aanpak

wat hier moet weet ik niet

Hoe doe ik dat?

We hebben voor relatiemanagement gekozen als belangrijk onderdeel van de acquisitiestrategie.
En we hebben gekozen voor strategische klanten. Daarmee wordt duidelijk in wie u meer en in wie
u minder tijd, geld en aandacht gaat investeren. Als derde stap komt nu aan de orde hoe u dat gaat
aanpakken en wat er op het gebied van relatiemanagement zoal mogelijk is. Kortom:
de vier P’s
van relatiemanagement