Project


Een logisch begin is projectgericht relatiemanagement. Men moet de verwachtingen van opdrachtgevers
overtreffen door een sublieme uitvoering van de opdracht en het goed managen van de verwachtingen.
Dat is niet hetzelfde als ‘gewoon goed je werk doen’ of ‘je uiterste best doen’. Met andere
woorden: kwaliteit leveren volgens uw eigen standaard als professional. Het gaat om de perceptie
van de klant. Die bepaalt hoe sterk de relatie na afloop van een opdracht is en hoe groot de kans op
vervolgopdrachten.

Hoe doe ik dat?

 Afrondend kunnen we stellen dat een goed uitgevoerd projectgericht relatiemanagement van u als
professional een klantgerichte en klantvriendelijke houding vereist. Dat vergt het goed kunnen
denken vanuit de klant en daar zijn competenties voor nodig die de inhoud van het vak te boven
gaan. U bent niet zozeer de expert, maar de adviseur. En het vraagt daarnaast om een zorgvuldig
uitgevoerd projectmanagement.