Persoon


Als tweede de P van Persoonsgericht. Bij deze vorm van relatiemanagement gaat het om het
versterken van de persoonlijke relatie met het individu van de opdrachtgever via het geven van
aandacht en waardering.

Hoe doe ik dat?