Partnership


Tot slot de vierde P, die van Partnership. Het woord partnership is de laatste jaren sterk aan
slijtage onderhevig, omdat het te pas en te onpas wordt gebruikt. Men presenteert
zichzelf graag als ‘partner’, terwijl de relatie die zij met hun klanten hebben die kwalificatie
nauwelijks verdient.

Hoe doe ik dat?

Elke vorm van partnership, in de ware betekenis van het woord, wordt in z’n algemeenheid
gekenmerkt door zaken als:

De opdrachtgever zal pas spreken van een geslaagd partnership wanneer u een wezenlijke bijdrage
levert aan het verbeteren van zijn markt- en concurrentiepositie. Uw eigen professie is en blijft
bij dit alles het vertrekpunt. Als u erin slaagt het zakelijk succes van uw opdrachtgevers te ondersteunen,
dan kan er een vorm van wederzijdse afhankelijkheid ontstaan. En dat is weer gunstig
voor het succes en de continuïteit van u als dienstverlener.

U weet nu waarom het zinvol is te kiezen voor strategische klanten die waarde creëren. Bovendien
is duidelijk welke mogelijke activiteiten er zijn om relatiemanagement op effectieve wijze vorm te
geven. We kunnen die beide inzichten nu dan ook combineren en komen tot een concreet en praktisch
plan. Dat betekent dat u per klantcategorie specifieke doelstellingen formuleert en de meest
geschikte activiteiten bepaalt. Kortom: het investeren in en organiseren van relatiemanagement.