Organisatievormen

In de eerste plaats kennen we de zogenaamde ‘lines of business’ als organisatievorm. De focus
ligt hier bij de ontwikkeling van specifieke kennis en competenties. De structuur van het bureau
reflecteert dat: kennisteams, vakgroepen en/of competence centers.

Een tweede vorm is een indeling naar accounts of klantgroepen. Dit kunnen bijvoorbeeld de A-, B- en C-klanten zijn of een onderscheid naar segmenten in de markt, zoals Overheid, Gezondheidszorg
of Industrie.

Een professionele dienstverlener kan wat structuur betreft ook ingedeeld zijn naar de verschillende
producten of diensten. Hier ligt de nadruk op het ontwikkelen en in de markt zetten
van concepten en specifieke proposities.

Een vierde vorm ten slotte is een geografische indeling van de organisatie in eenheden die elk
een afgebakend gebied of regio bedienen, dicht bij de klant.

Wat de opzet van het bureau ook is, belangrijk is dat er een heldere structuur bestaat om elk van
de klantgroepen op de gewenste manier te benaderen en te bedienen. We zien hierin de afgelopen
jaren een ontwikkeling. Zo hebben bij veel bureaus relatiemanagers, klantenmanagers, contactpersonen
of accountmanagers hun intrede gedaan.

Maar wat is hier wijsheid? En hoe betrekt u zo veel mogelijk professionals zelf bij relatiemanagement?
Zij hebben immers de contacten met de klanten. De antwoorden op deze vragen
hebben te maken met de aard van uw dienstverlening en met het ontwikkelingsstadium van de
‘commerciële functie’ binnen uw bureau.