Innovator


Tot slot kennen we de innovator, de professional met de ambitie en competentie om nieuwe
diensten en projecten te ontwikkelen in een samenspel met klanten en eventueel andere partijen.