Checklist relatiemanagement

Goede, langdurige contacten onderhouden, vooral met strategische klanten, daarover gaat
relatiemanagement en daarover ging deze aflevering. We hebben vijf ‘gouden regels’ gehoord:

1. Tevreden klanten worden niet vanzelf trouwe klanten.
2. U moet kiezen voor strategische klanten.
3. Goed relatiemanagement heeft alles te maken met de business van uw klant.
4. U als professionals speelt zelf een sleutelrol.
5. Relatiemanagement slaagt alleen als de hele organisatie daarop is ingericht, van receptioniste
tot en met directie.
 

Ook hebben we de vijf stappen in beeld gebracht om relatiemanagement te verankeren in uw
business.
 

Stap 1 De reden voor uw keuze voor relatiemanagement als acquisitiestrategie bepalen.
Stap 2 De noodzaak en de methode om strategische klanten te benoemen in kaart brengen.
Stap 3 De vier P’s van relatiemanagement, te weten projectgericht, persoonsgericht, procesgericht en partnershipgericht uitvoeren.
Stap 4 Investering in relatiemanagement vaststellen.
Stap 5 Het organiseren van relatiemanagement, passend bij uw werkwijze en organisatievorm.

Tot slot hebben we de competenties op een rij gezet die u nodig hebt in uw rol als relatiemanager.
Want of u nu werkt als eenpitter of in dienst bent bij een bureau of bedrijf, in toenemende mate
wordt van u verwacht dat u de rol van relatiemanager kunt aannemen.

Beheerst u die rol goed, dan zult u merken dat de commerciële slagkracht van u of uw bureau
toeneemt. Relatiemanagement heeft namelijk alles te maken met strategie en is heel wat meer
dan een klantensysteem bijhouden, een flesje wijn sturen met de jaarwisseling of uw beste klanten
meenemen naar een sportwedstrijd. Effectief relatiemanagement moet iedere dag weer opnieuw
worden waargemaakt.

Dan de hamvraag: wat bereikt u uiteindelijk met goed relatiemanagement? In materiële maar
zeker ook in immateriële zin? Wat levert het op?