Wat levert het op?

In de eerste plaats een zeer positieve bijdrage aan uw positionering en imago. We doelen hier
op de ambitie om uzelf of uw bureau een stevige plaats in uw markt te geven. De juiste klanten
kunnen u daarbij helpen. Dat zijn bijvoorbeeld relaties die een voorbeeldfunctie in een bepaalde
branche vervullen of die in feite een rol als ambassadeur voor u of uw bureau vervullen en openingen
creëren bij nieuwe klanten.

In de tweede plaats kan goed relatiemanagement u helpen om te kiezen voor klanten die uw
bureau en professionals met nieuwe vragen confronteren dan wel uw professionals de mogelijkheid
bieden om te leren. Tevens stellen deze klanten u wellicht in staat kennis en ervaring op te
bouwen die u nodig heeft om in de toekomst onderscheidend te kunnen zijn. Onder deze professionele
doelstellingen scharen we ook persoonlijke doelstellingen, zoals: klanten die mij aanspreken,
klanten die staan voor een goed doel of klanten van wie ik vrolijk word.

Natuurlijk heeft u ook behoefte aan jaarlijkse omzet. Dat betekent dat u uw relatiemanagement ook vanuit de invalshoek van opbrengsten moet bekijken. Welke klanten leveren een bijdrage aan de continuïteit van uw bureau en de groei van uw winstgevendheid? Dat gebeurt doordat u
bijvoorbeeld investeert in klanten die de komende jaren voor relatief veel omzet kunnen zorgen en in staat zijn op een breder gebied zaken met u te doen. Misschien zitten daar ook wel klanten tussen die zelf groei doormaken en in toenemende mate een beroep op u gaan doen.

Relatiemanagement houdt dus in dat u extra aandacht geeft aan klanten die bijdragen aan deze
drie doelstellingen, dus omzet, continuïteit en winstgevendheid. Idealiter gaat het dan om die
klanten bij wie alle drie de doelstellingen haalbaar zijn, maar dat is in de praktijk niet altijd
mogelijk. In ieder geval dient u zich bij de relaties die voor u belangrijk zijn steeds af te vragen
welke doelstelling of combinatie van doelstellingen u daarbij voor ogen heeft. Keuzes maken,
dat is óók relatiemanagement!