Relatiegeschenk

Hoe kiest men een goed relatiegeschenk?

Hoe doe ik dat?

Ook wat de timing betreft bevelen zij aan om eens een alternatief te kiezen voor de geijkte
momenten zoals Kerstmis en de jaarwisseling. Denk bijvoorbeeld ook eens aan een surprise op
5 december, een vakantiepakketje half juni of een ‘inhaker’ op Koninginnedag of Valentijnsdag.

Maar er zijn evenzogoed vele voorbeelden te noemen van relatiegeschenken of activiteiten die
een meer businessgericht karakter hebben en die toch ook sterk gericht zijn op de relatie met
de persoon van de opdrachtgever. Wat te denken van een goed managementboek? Ook kunt u
een goede relatie eens uitnodigen voor het bijwonen van een bijzondere presentatie of een bezoek
aan een interessant seminar. Of betrek een klant bij het schrijven van een publicatie over een
aansprekend project of vraagstuk. Ook zal menig klant zich gevleid voelen als hij of zij op een
bijeenkomst iets mag vertellen over zijn eigen ervaringen. Een uitstekend idee kan ook zijn om
een klant in contact brengen met relaties van u die voor hem waardevol zijn.