Projecttrio

Projectmatig vergt een nauwe samenwerking tussen opdrachtgever, projectteam en projectleider.

Hoe doe ik dat?

Sommige opdrachtgevers zitten helemaal niet te wachten op gezeur of lastige dilemma’s. Ze
vinden juist dat de projéctleider hen daartegen moet beschermen en reageren zich af op de boodschapper
van het slechte nieuws. Een verkeerde houding, want de opdrachtgever kan het project
alleen beschermen als hij weet waar de zwakke plekken zitten, wat er mis kan gaan en uit welke
hoek er weerstand komt. De projectleider moet dus veel investeren in de relatie met de opdrachtgever
en deze voortdurend goed op de hoogte houden.