Acquireren en contracteren

Een contract is naast een papier eerst en vooral het geheel van onuitgesproken wederzijdse verwachtingen over wat beide partijen tijdens de relatie zullen geven en ontvangen. 

Hoe doe ik dat?