Projectplan

Een plan is essentieel omdat niet alleen de verschillende fasen op elkaar moeten aansluiten, maar ook omdat alle betrokkenen moeten weten wat er moet gebeuren om het gestelde doel te halen, hoe, wanneer, door wie en met welke middelen. Bovendien fungeert het projectplan als motivator doordat het de doelen duidelijk benoemt. Het is ook een middel om goed over het project te communiceren en toezeggingen te krijgen. Tot slot laat een projectplan de teamleden vooruitkijken en is het een middel om de voortgang te bewaken.

Hoe doe ik dat?