Samenstelling team

Het projectteam vervult een sleutelrol in het behalen van het resultaat en dient met zorg te worden samengesteld en behandeld.

Hoe doe ik dat?

COMMUNICATIE EN TEAMOVERLEG

De teamvergadering is het belangrijkste platform voor de communicatie binnen het team.
Het verloop van dit overleg is meestal typerend voor de voortgang, aldus het boek ‘Projectmatig
creëren’:

Daarbij gaat het niet alleen om de efficiëntie of doelgerichtheid van vergaderingen, maar ook om het klimaat in het team en de vraag of de teamleden hun zorgen en successen kunnen delen.

Het boek ‘Kwaliteitsprojecten’ geeft een aantal spelregels voor dit overleg. Naast de organisato rische
aspecten gaat het vooral over de sfeer in het team. Het moet leuk zijn om er deel van uit te
maken; ieders deskundigheid en inbreng moet tot zijn recht komen. Op z’n tijd moet het kunnen
profiteren van de frisse blik van een buitenstaander en conflicten moeten bespreekbaar zijn.
Als projectleider speelt u in dit alles een bepalende rol.

Het is ook goed om u bewust te zijn van het feit dat teamvorming in fasen verloopt. U kent vast
wel het bekende model van Bruce Tuckman, waarin een team in vier fasen naar de volwassenheid
groeit: forming, storming, norming en performing. In het begin kan het team dus door een moeizame
periode heen gaan. Daarnaast openbaren zich binnen elk team bepaalde groepsdynamische
processen.

Volgens het boek ‘Projecten leiden’ moet u als projectleider dus voortdurend alert zijn op aspecten
als: acceptatie, normen en waarden, weerstand, conflicten, macht en leiderschap en vertrouwen.

Bij het leiden en begeleiden van teams gaat het niet alleen om uw interactie als projectleider met
de teamleden, maar ook om de manier waarop u de samenwerking met andere teams en de
communicatie richting de stakeholders vormgeeft.