Samenwerking & Communicatie

De projectleider moet te allen tijde verrassingen zien te voorkomen en dat vergt volstrekte openheid. Fouten maken mag, maar fouten verzwijgen is een doodzonde. Als een project fout dreigt te lopen en de projectleider meldt dat snel, dan kuan men nog wat doen: extra mensen sturen of met de klant onderhandelen. Openheid, vertrouwen en niet te snel ingrijpen is het devies. 

Hoe doe ik dat?