KvZ: Ondernemen

Ondernemerschap is anticiperen op veranderende omstandigheden en nieuwe kansen benutten of zelfs creëren. Ondernemen heeft vooral met visie en missie te maken en is iets anders dan managen. Een manager doet zakelijk gezien de dingen goed; een ondernemer doet de goede dingen! 

Hoe doe ik dat?