Omgaan met kennis

Niet iedereen 'beheerst' ieder kennisdomein. Sommige mensen weten veel, anderen kunnen veel. Weer anderen weten noch kunnen veel, maar weten zich toch goed te verkopen. In de ene sector is parate kennis essentieel, in de andere gaat het om improvisatie of leervermogen. Kortom, draagt u parate kennis aan voor de
klant of bent u procesbegeleider die de ander helpt zoeken naar de juiste kennis. Of identificeert u die juiste wetenswaardigheden en maakt u ze als het ware ter plekke toepasbaar?