Verandering organiseren

Hoewel dat wat tegenstrijdig klinkt, vragen verandering en vernieuwing wel degelijk om organisatie, al was het maar in termen van het realiseren van randvoorwaarden. 

Hoe doe ik dat?

Om vernieuwing te stimuleren, is het nodig om de tijd te nemen om die nieuwe ideeën te eva lueren.
Succesvolle innovaties tonen meestal al snel hun levensvatbaarheid. Dat betekent tevens
dat u het lef moet hebben om minder succesvolle ideeën te laten varen. Het heeft geen zin om te
trekken aan een dood paard. Is de innovatie inderdaad succesvol, besef dan dat u zo’n vernieuwing
niet moet verstikken in het bestaande, maar tijdig moet afzonderen om ruimte te geven aan groei.
Misschien schuilt in die nieuwe richting uw toekomst en moet u het oude afbouwen of afstoten.
Creative destruction, weet u nog?

Het ombuigen naar een meer productieve ontwikkeling en het aanwenden van kennis is dus geen
eenvoudige opgave, maar een complex veranderproces. Zowel voor organisaties als op het individuele
vlak is daarover veel geschreven. Van zeer theoretische verhandelingen tot meer praktische
uitgaven, zoals de populaire boeken van Ben Tiggelaar ‘Doen!’ en ‘Dromen, durven, doen’. Daar naast
zijn er talloze adviesbureaus, consultants en coaches werkzaam om u te ondersteunen.

DNP -DE PROFESSIONAL ALS ONDERNEMER ©2008 MainPress BV / Academic Service


Naast boeken en ondersteuning kunt u vaardigheden en attituden ontwikkelen via cursussen en
trainingen. We noemden al zaken die specifiek te maken hebben met het runnen van een eigen
bedrijf en het stimuleren van het creatief vermogen. Maar u kunt ook denken aan zaken als:


snel kunnen leren;

het besef krijgen dat buiten de voordeur van uw bedrijf of de muren van uw kamer meer
kennis is dan erbinnen;

kunnen functioneren op basis van ambigue, incomplete en soms tegenstrijdige informatie;
• in staat zijn goed uit te leggen en complexiteit voor anderen te reduceren; of
• ondernemend en creatief nieuwe zaken en inzichten een eigen draai kunnen geven.
Tot slot kunt u of kan uw bureau zorgen voor de juiste condities en faciliteiten voor een innovatief
klimaat. Dat is een breed terrein; van de fysieke ruimte van gebouwen tot de cultuur van de orga nisatie
en de omgang met elkaar. Is de werkomgeving prettig? Zijn er voldoende mogelijkheden
om collega’s te ontmoeten? Is er een bibliotheek aanwezig? En hoe staat het met de ICT-voor zieningen?


We constateerden dat het noodzakelijk is om te vernieuwen. Hiervoor zijn creativiteit en innovatief
denken nodig, maar helaas krijgen die vaak geen kans. Door ruimte te maken voor een innovatieve
kennisstrategie, maakt u het makkelijker om te komen tot nieuwe producten, markten of neue
Kombinationen. Ook gaven we wat tips om vernieuwing te stimuleren, namelijk door: ruimte te
scheppen voor experimenten, nieuwe ideeën te evalueren en door de nodige vaardigheden en
attituden te ontwikkelen.