Voordeel van twee petten

Als expert kunt u de geschetste problemen snel doorzien, binnen de concrete werkcontext coachen en een gelijkwaardig gesprekspartner zijn van de gecoachte. Dat zorgt voor aansluiting en een goede vertrouwensbasis, beide cruciaal voor coaching. Ook is uw geloofwaardigheid groter als u weet waar het inhoudelijk over gaat. Hoe zichtbaarder en indrukwekkender uw expertise, hoe groter uw professionele autoriteit en hoe beter uw uitgangspositie als coach.