Voorbereiding acquistie

Opdrachten verwerven begint met een goed marketingplan dat als leidraad fungeert voor het verdere handelen, maar ook met het gebruiken van bestaande contacten. Contracten volgen immers op contacten!

Hoe doe ik dat?