Trainen CV

In trainingssituaties kunt u uzelf leren kennen en soms ook tegenkomen. Want hoe zit het bijvoorbeeld
met uw eigen houding en denkstijl, uw voorkeur voor bepaalde zintuigsystemen en de criteria die
u hanteert om een beslissing te nemen? Als u die niet kent en als u niet in staat bent er flexibel mee om te springen, kunnen ze u knap in de weg zitten bij het afstemmen op uw gesprekspartner. Overigens, authenticiteit in uw eigen persoonlijke stijl is belangrijker dan het te geprononceerd
afstemmen op uw gesprekspartner. Dit laatste werkt averechts.

Stel goede vragen en maak vooral ook samenvattingen! Soms stellend, soms vragend. De samenvatting brengt structuur aan in wat is gezegd, en geeft rust. Of kan juist ook sturing geven aan het gesprek. Samenvatten is de ene keer een controle of u uw gesprekspartner goed heeft begrepen en dan weer een uitnodiging aan uw gesprekspartner om verder te praten. Af en toe samenvatten draagt bovendien bij tot een goede gespreksrelatie. De interviewer laat zo blijken dat hij echt heeft
geluisterd en de geïnterviewde krijgt het idee dat die ander in zijn verhaal is geïnteresseerd.