Agendafase

Na de antennefase volgt de tweede fase, aangeduid met de A van agenda. U stemt nu samen
af hoe u het gesprek wilt voeren, wat de gesprekspunten zijn en wat een goede start is. Na die afstemming
is in principe elke gespreksvolgorde mogelijk, maar laat het initiatief aan uw gesprekspartner
en draag bij aan een sfeer van dialoog.