Warme en koude acquisitie

Onder ‘warme’ acquisitie verstaat men het reageren op een vraag uit de markt. U of uw
organisatie wordt gebeld door een potentiële klant en uitgenodigd voor een gesprek. Of u krijgt
een introductie, bijvoorbeeld vanuit uw netwerk, bij een voor u onbekende potentiële relatie.

Bij ‘koude’ acquisitie, het contact leggen met potentiële klanten die u of uw bureau nog niet
kent, vergt het ‘binnenkomen’ wat meer werk. U stuurt dan een brief of gaat bellen, of een
combinatie daarvan. Natuurlijk met een aanleiding, want iemand zomaar benaderen om een
afspraak te maken, heeft geen zin. Zorg in ieder geval dat u in uw voorbereiding de aanleiding
om contact op te nemen goed voor ogen heeft en baseer die bij voorkeur op actuele informatie
en ontwikkelingen bij uw potentiële klant.