Aandachtsfase

Na de start belanden we in het middengedeelte van het gesprek. Fase 3 met de A van aandacht
en fase 4 met de A van aanbod. Fase 3 staat in het teken van vragen stellen en inventariseren.
Het is nu zaak de ander zo veel mogelijk aan het woord te laten en door te vragen over situatie en
context, zodat u een zo volledig mogelijk beeld krijgt van de organisatie, de issues die spelen en de
criteria van uw gesprekspartner. Die wil namelijk weten of u echt luistert en zijn of haar business
kunt begrijpen.