Afstemmingfase

Met de afsluiting van het acquisitiegesprek zijn we bij de vijfde en laatste A aanbeland, die van
de ‘afstemmingfase’. Het beste is om uw gesprekspartner een voorstel te laten doen, op basis van
de door u aangedragen initiatieven. U kunt vervolgens concreet aangeven wat van u verwacht kan
worden, en wanneer.