Overwegingen bij offertes

• VOLGORDE Breng pas tarieven en prijsstelling ter sprake nadat uw aanbod eerst inhoudelijk is
gepresenteerd en uw gesprekspartner daar volledig achterstaat, dus ‘ja’ tegen uw product of
dienst heeft gezegd.
• VOLLEDIGHEID Breng pas een offerte uit als u alle benodigde informatie hebt.
• TIMING Wanneer er ook andere aanbieders zijn, breng dan bij voorkeur geen offerte uit voordat
uw gesprekspartner met alle andere aanbieders heeft gesproken; anders wordt uw informatie
gebruikt bij het intakegesprek met uw concurrenten, hetgeen hen in staat stelt betere offertes
te maken.
• AFSTEMMING Zet geen informatie in de offerte die onaangenaam verrassend of zelfs tegenstrijdig
is met wat in het voorgaande gesprek is besproken en afgestemd en
• SURPLUS Als u na het gesprek en tijdens het vervaardigen van de offerte tot nieuwe inzichten,
een betere aanpak of aanvullingen op eerdere ideeën komt, geeft u dat dan aan in de offerte en
bijvoorkeur ook in de begeleidende brief.