Bijlagen offerte

In bijlagen kunt u allerlei toelichtend en achtergrondmateriaal opnemen, zoals leveringsvoorwaarden,
voorbeeld- of referentieprojecten, een algemene bedrijfsbrochure, productbeschrijvingen
en profielschetsen van de betrokken professionals.