Het beste uit mensen halen

Een facilitator is als een orkestdirigent die het beste van de individuele instrumenten in gezamenlijkheid naar boven haalt, iemand die de daden van een groep coördineert, maar zelf geen instrument bespeelt.

Hoe doe ik dat?

U gebruikt

We vergaderen met z’n allen heel wat af. U als professional ongetwijfeld ook. De Nederlandse
werknemer besteedt er gemiddeld bijna 3,5 uur per week aan, volgens de zogenaamde Vergader barometer
die eind 2007 verscheen. Hoe groter het bedrijf en hoe hoger uw functie, hoe meer u
aan de vergadertafel zit. Diezelfde barometer schat de loonkosten van al die bijeenkomsten en
overleggen op 60 miljard euro per jaar: 30 miljard aan vergadertijd, 16 miljard aan voorbereidingstijd
en 14 miljard aan reistijd.

Om een vergadering in goede banen te leiden, gebruikt de facilitator gestructureerde technieken
en communicatievaardigheden. Hij weet de antwoorden te krijgen uit de mensen die deze het
beste kennen. Hij stelt vragen, leidt een groep naar consensus en maakt gebruik van informatie
om het belang van actie te demonstreren.

Als facilitator een ochtend aan de slag met een flip-over en geeltjes, voldoet al lang niet meer.
Vraagstukken worden complexer en strategischer. Het vinden van de juiste oplossing is soms
cruciaal voor het rendement of kan zelfs betrekking hebben op het voortbestaan van de organisatie. Bovendien ontstaan binnen bedrijven meer en meer specialisaties die eerder uit elkaar
groeien dan naar elkaar toe. Elk van die vakgebieden kent een eigen taal, eigen wetten en eigen
oplossingen. En het kost moeite om hen bij elkaar te houden. Kortom, professionals als u zijn in
opmars.