Het Concept interactieve benadering

Inleiding

We nemen eerst het proces van faciliteren onder de loep. Als basis nemen we het concept van de
interactieve benadering. Na de toelichting hiervan zoemen we nog wat verder in op de rol van de
facilitator. Wat zijn de uitgangspunten? Welke taal hanteert hij? Hoe neutraal is hij? En wie kan
facilitator zijn? Allereerst de vraag: waarom kiezen we voor het concept van een interactieve
benadering?

 

Hoe doe ik dat?

Ten eerste. Of het nu gaat om politieke, sociale of organisatorische kwesties, ze worden steeds
complexer en vereisen steeds vaker een multidisciplinaire aanpak, waarbij rekening wordt ge houden met de eisen en wensen van zoveel mogelijk participanten en belanghebbenden.

Neem de aanleg van een snelweg, verkeersplein of hogesnelheidslijn. Zo’n proces vereist samenwerking
tussen ambtenaren op diverse niveaus: planologen, architecten, wegenbouwers, juristen,
milieukundigen, actiegroepen en niet te vergeten omwonenden. Of kijk eens naar de verbetering
van de zogenaamde krachtwijken. Gemeente, woningbouwcorporaties, school, gezondheidscentrum,
politie, centrum voor werk en inkomen, ondernemers en buurtbewoners… Alleen samen kunnen ze voldoende draagvlak creëren om positieve veranderingen tot stand te brengen.

Ten tweede kiezen we voor de interactieve benadering omdat we meer dan voorheen mondig, kritisch, goed geïnformeerd en steeds hoger opgeleid zijn. We kunnen uitstekend overweg met moderne ICT-middelen of het nu gaat om onszelf als klant, burger of medewerker. Dat geldt ook voor u als professional. We stellen ons assertiever op en leven in een samenleving met meer informele verhoudingen dan voorheen. In de zakelijke en professionele dienstverlening, toch de voorhoede
van de kenniseconomie, geldt dat in sterke mate.

Waar leidinggeven en aansturen voorheen vaak gebeurde op basis van macht en gezag, centrale
planning of onderhandeling, komt het nu veel meer aan op het laten deelnemen van allerlei
mensen van alle rangen en standen en van uiteenlopende pluimage in planvorming en besluit vorming.