De rol van facilitator

 Inleiding

Faciliteren is eigenlijk een manier van leidinggeven, maar dan zonder te beteugelen. Uw rol is
om ervoor te zorgen dat anderen verantwoordelijkheid en initiatieven nemen. U geeft geen oplossingen,
maar zorgt ervoor dat de groep zelf tot oplossingen komt. Als facilitator bent u eigenlijk
meer een scheidsrechter dan een deelnemer.

Hoe doe ik dat?

Uiteindelijk gaat faciliteren over het verleggen van verantwoordelijkheid van de leider naar de leden en van het management naar de medewerkers.

BETER OP DE HOOGTE

Vaak fungeren leidinggevenden als facilitator. Voorwaarde is dan wel dat zij niet als deelnemer
nodig zijn. En zij moeten als voldoende neutraal worden beschouwd. Wanneer u als leidinggevende
facilitator bent voor een bijeenkomst in uw organisatie, dan heeft u een aantal voordelen
ten opzichte van een externe facilitator. Met name omdat u veel beter op de hoogte bent van
de problemen. En u kent de mogelijkheden en de deelnemers, inclusief hun sterke en zwakke
punten. Ook weet u in welke mate risico’s genomen kunnen worden. Het grootste nadeel in die
situatie is dat de deelnemers u niet op voorhand als neutraal beschouwen. U krijgt wellicht niet
automatisch het vertrouwen, uw hogere rang kan de groep belemmeren om open te zijn of uw rol
als facilitator kan te veel gaan lijken op uw manier van leidinggeven.

In het ideale team zijn alle deelnemers zeer goed gekwalificeerde facilitators en leiden zij de bijeenkomsten
om de beurt. Evenals bij de leidinggevenden, krijgen de deelnemers met dezelfde uitdagingen
te maken, zoals vertrouwen zien te winnen en je uiterste best blijven doen om neutraal te
blijven.

U weet nu waarom we voor de interactieve benadering hebben gekozen en u heeft een beeld van
de rol van de facilitator binnen dat concept. In het vervolg kijken we naar een aantal praktische
consequenties van deze aanpak.