Effectieve communicatie

 

Inleiding

En dan de groepsdynamiek. U gebruikt consensus om de groep te helpen met het nemen van
beslissingen die door alle deelnemers gedragen worden. U helpt deelnemers bij het zoeken en
vinden van hun eigen plek. En u geeft feedback aan de groep en stuurt aan op een coöperatieve
houding in geval van conflicten.

Hoe doe ik dat?

Effectieve communicatie speelt daarbij een belangrijke rol.
Soms moeten er middelen of hulpbronnen van binnen of buiten de groep worden aangeboord.
De omgeving dient te stimuleren tot een positieve en groeiende ervaring. Helemaal mooi is het
als u anderen helpt om de verantwoordelijkheid van het leiden van de groep te delen en anderen
stimuleert om te faciliteren.

Wat zijn de uitgangspunten van een facilitator?

Mensen voelen zich nu eenmaal meer betrokken bij ideeën en plannen waaraan zij zelf hun bijdrage
hebben geleverd. De ware facilitator gaat er dan ook vanuit dat deelnemers verantwoor delijkheid
kunnen en zullen dragen voor hun eigen beslissingen. En dat groepen – met de juiste
training en hulpmiddelen – hun eigen conflicten, gedrag en onderlinge verhoudingen kunnen
hanteren.
Wellicht wordt u als externe facilitator ingehuurd.