Diverse rollen binnen project

De klant kan u als projectleider benoemen voor de uitwerking van uw eigen advies. Of om een project te trekken waarin u vanuit uw inhoudelijke expertise als hoofdaannemer fungeert en de inzet van
mensen en middelen coördineert. Vaak zult u meewerkend voorman zijn. U kunt als professional ook tijdelijk worden toegevoegd aan een projectteam om, vaak samen met andere professionals, een inhoudelijke bijdrage te leveren.

Maar soms zult u zelf de opdrachtgever zijn, bijvoorbeeld wanneer u professionals uit andere
disciplines bij een project betrekt. Een project kan ook tot stand komen wanneer u met anderen
een samenwerkingsverband sluit om een commercieel doel te realiseren. Dat kan variëren van
twee consultants die hun expertise bundelen om samen een adviesopdracht aan te nemen, tot een
consortium van professionals bij investeringsbanken om een onderneming naar de beurs brengen.

Ten slotte kunt u ook uw eigen opdrachtgever zijn, bijvoorbeeld om een brochure te maken, eindelijk
eens dat boek te schrijven of uw markt in kaart te brengen. U bent dan opdrachtgever, projectleider,
projectmedewerker en gebruiker ineen. Om improviseren te voorkomen en het gewenste
resultaat te boeken, zult u zichzelf strak moeten aansturen - misschien nog wel de lastigste
opdracht van allemaal!