Routine en improvisatie

Bij routinematige werkzaamheden gaat het om het bereiken van een voorspelbaar resultaat onder gelijkblijvende omstandigheden en met gelijkblijvende middelen. Voorbeelden van routinematige activiteiten zijn het nuttigen van een ontbijt en het produceren van flesjes cola. Standaardprocedures zorgen voor veel efficiency en het nadeel is een zekere starheid. Aan de andere kant van het spectrum staat improviserend werken: het bereiken van een onzeker resultaat onder volstrekt nieuwe omstandigheden en met onbekende middelen. Zoals het uitvinden van een volledig nieuw product voor een nog niet bestaande markt of het opzetten van een reddingsactie bij een ramp. Het voordeel van de improviserende aanpak is de flexibiliteit om op onvoorziene omstandigheden te reageren. De nadelen zijn het ontbreken van structuur en grip op het proces en de onvoorspelbaarheid van het resultaat.