Kenmerken PW

Een project is een werkvorm die het midden houdt tussen routine en experiment. Een project heeft altijd een tijdelijk en eindig karakter en valt in principe buiten de reguliere operatie en het lijnmanagement. Ieder project is daarom uniek, maar kent wel wetmatigheden. 

Hoe doe ik dat?