Betrokkenen bij proj.werken

Kenmerkend voor projecten is ook de samenwerking tussen verschillende disciplines, professionals
en eenheden van binnen en buiten de onderneming. Er is tijdelijk een miniorganisatie
binnen de bestaande, grotere organisatie, die zichzelf weer opheft nadat het gestelde doel is
bereikt.

Uitgangspunt van eenieder die met projecten van doen heeft, zou dan ook moeten zijn dat een zekere mate van frictie tussen project en omgeving normaal is en dat deze alleen door een constructieve houding van alle betrokkenen hanteerbaar kan worden en blijven. Als projectleider zult u zich dus voortdurend bewust moeten zijn van dit krachtenveld en er actief in moeten sturen. Daarnaast hebben projecten nog te maken met een groot aantal andere stakeholders. Binnen het team moeten de opdrachtgever, projectleider en teamleden hun plaats ten opzichte van elkaar bepalen. Geen gemakkelijke opgave door de diversiteit in het team, zowel in discipline als in cultuur. Bovendien kan het team zwaar onder druk staan om het beoogde resultaat binnen de vastgestelde tijd te halen, waarbij het niet kan teruggevallen op staande praktijk. De mensen die deel uitmaken van het projectteam, hebben dan ook een taal nodig om het project tot een goed einde te brengen. Projectmatig werken geeft hen die taal en maakt de samenwerking bespreekbaar. Het geeft de opdrachtgever richtlijnen over wat te doen en wat te laten. Het maakt de projectleider duidelijk wat van hem verwacht mag worden en projectteamleden weten binnen welke kaders zij hun werkzaamheden uitvoeren. Ook buiten het team zijn er mensen die bij het project betrokken zijn als gebruiker, financier of sponsor, medestander of tegenstander. Projectmatig werken vergt van alle betrokkenen een ragfijn rollenspel binnen het projectteam.