Opdrachtgever

De opdrachtgever is degene die het uiteindelijk voor het zeggen heeft, maar ook de verantwoording draagt. Desondanks is het een absolute noodzaak dat het project één opdrachtgever heeft die knopen kan doorhakken en de juiste condities kan scheppen voor het slagen van het project. Vaak komt dat neer op het ‘afdwingen’ van de juiste mensen en middelen. De opdrachtgever moet dus kunnen beschikken over de benodigde machtsmiddelen. Dat betekent ook dat de andere betrokkenen hun macht tijdelijk aan hem moeten afstaan. Een goede opdrachtgever beschermt het project ook tegen dreigende ingrepen door anderen, zoals een collega-manager die de prioriteit wil bijstellen
of een hoger geplaatste manager die er nog iets aan toe wil voegen.