Projectteam

Het projecteam omvat doorgaans de leider en anderzijds de medewerkers. Althans, in de meeste gevallen. Er zijn situaties en projecten met een uitgebreidere en vaak complexere organisatie, zoals een stuurgroep of regiegroep. Of u staat als professional misschien naast het team in de rol van facilitator of adviseur. Die rollen hebben we al in eerdere afleveringen besproken. ls aparte categorie vermelden we hier even de kwaliteitsprojecten. Daarbij is er meestal geen aparte projectorganisatie, omdat de lijn zelf primair verantwoordelijk is voor het kwaliteits management. Ook begint zo’n kwaliteitsproject meestal met een probleemstelling of open vraag. Zowel rolverdeling, planning als aanpak zijn bij kwaliteitsprojecten dan ook net even anders dan bij andere projecten. Maar in deze aflevering gaan we uit van de meest gangbare vorm; met een projectleider en -medewerkers.