Gebruikers

Aan de achterkant van het project staan de gebruikers van het resultaat. We maken hierbij onderscheid tussen de klant, dat wil zeggen de partij voor wie het project is uitgevoerd en de eindgebruikers. Het resultaat van het project heeft directe gevolgen voor hun functioneren of zelfs hun positie binnen de organisatie, bijvoorbeeld wanneer het project leidt tot een reorganisatie. In dat geval zijn de gebruikers tegelijkertijd de slachtoffers van het project.