Krachtenveldanalyse

De krachtenveldanalyse is bedoeld om op tijd mogelijke problemen te signaleren en direct te ondervangen.

Hoe doe ik dat?

  1. actorenanalyse
  2. uitvoeren van een energieprofiel
  3. relevantie-analyse
  4. maken van een projectkaart
  5. relatie-analyse
  6. in kaart brengen van de risicogebieden
  7. opstellen van conclusies