Actorenanalyse

De actorenanalyse van de betrokkenen hebben we zojuist uitvoerig gemaakt. Bij het energieprofiel brengt het team in kaart of de betrokkenen positief of negatief ten opzichte van het project staan, aan de hand van hun gedrag, uitspraken, gevestigde belangen en de bestaande beeldvorming ten aanzien van het project. Kortom: een inventarisatie van mede- en tegenstanders.