Energieprofiel

Bij het energieprofiel brengt het team in kaart of de betrokkenen positief of negatief ten opzichte van het project staan, aan de hand van hun gedrag, uitspraken, gevestigde belangen en de bestaande beeldvorming ten aanzien van het project. Kortom: een inventarisatie van mede- en tegenstanders. Het energieprofiel van elke betrokkene wordt vervolgens afgezet tegen de vraag hoe hard het team deze persoon nodig heeft voor het slagen van het project. Ook wordt benoemd welke randvoorwaarden er nodig zijn om de medewerking van de betrokkene te krijgen. Het resultaat van de eerste drie stappen van de krachtenveldanalyse wordt vervolgens visueel gemaakt in een projectkaart.