Projectkaart

De projectkaart laat duidelijk zien waar de kansen en risico’s zich bevinden. Daarbij zijn vooral de drie volgende factoren van belang: belangrijke actoren met een negatieve of neutrale houding, belangrijke actoren met een positieve houding en de relaties tussen belangrijke actoren, vaak gaat het dan om slechte relaties. Als u weet waar de risico’s liggen of waar zich knelpunten bevinden, kunt u kijken naar oplossingen.