Relatieanalyse

Soms komt een naam meerdere malen voor op de projectkaart: de opdrachtgever is bijvoorbeeld
ook de hiërarchische chef van de projectleider én de gebruiker van het resultaat van het project.
In zo’n geval moet het team extra alert zijn, waarschuwen Jo Bos en Ernst Harting: De desbetreffende persoon heeft dan immers meerdere petten op, die hij goed uit elkaar moet kunnen houden. Is hij daartoe niet bereid of in staat, dan leidt dat steevast tot problemen.