Risicogebieden

De conclusies uit de krachtenveldanalyse kunnen leiden tot een aantal maatregelen, bijvoorbeeld meer energie steken in zwakke, maar belangrijke relaties, anticiperen op conflicten, herinrichting van de projectstructuur, het wijzigen van de teamsamenstelling of de vervanging van de projectleider.