Planning

Het planningsproces omvat (als afgeleide van het projectplan) een plan voor alle activiteiten die men als projectleiderd zelf moet uitvoeren.

Hoe doe ik dat?