Externe projectleden

Ook met externe projectteamleden moet een goed contract worden afgesloten. Daarbij gaat het niet alleen om de duur van de inzet, prijs, kwaliteit en niet-levering, maar ook bijvoorbeeld om afspraken over geheimhoudingsclausules en de communicatie tussen externe teamleden onderling en naar buiten.