Teambuilding

Een groep mensen vormt niet automatisch een team, het is nog niet méér dan de som der delen. Het is aan de projectleider om de leden van de groep tot een hecht team te smeden.

Hoe doe ik dat?