Hechting team

Hoewel men als projectleider uw team kunt instrueren en motiveren, maakt het feit dat u niet de lijnbaas bent van de medewerkers het tegelijkertijd lastiger om emotionele binding binnen het team tot stand te brengen.Er kunnen dan ook gemakkelijk ‘schijnteams’ ontstaan: de teamleden voelen zich vooral vertegenwoordiger van hun afdeling en laten zich regelmatig vervangen door een collega. Of de teamleden praten niet met elkaar, maar alleen tegen de projectleider. Aan de andere kant bieden projectteams ook de kans om juist een hecht team te worden. Als aparte eenheid binnen de permanente organisatie, kan er binnen het team ook een gevoel van uitverkorenheid en saamhorigheid ontstaan. Vooral als het gaat om een belangrijk, zichtbaar project waarin spectaculaire resultaten worden geboekt.