Communicatie over aanpak

Om het tema aan te sturen, moet de PL over een duidelijke projectaanpak beschikken en goed hierover kunnen communiceren. U moet kennis hebben van de principes en technieken voor fasering en planning, het bewaken van de voortgang en deze kunnen vertalen naar de specifieke projectomgeving. U moet verder weten hoe u beslisdocumenten opstelt en de spelregels kennen voor het nemen van besluiten over de voortgang in projecten.