Werk maken van implementatie

De implementatie is de oogst van het werk. Maar die oogst wordt vaak niet binnengehaald. De expert moet worden aangevuld met het gedachtegoed van de psycholoog om mensen ergens warm voor te krijgen, te engageren. 

Hoe doe ik dat?


2. openheid en openbare uiting van twijfel
Wees daarnaast open, ook over zwakheden en mislukkingen in het projectresultaat en over
moeilijke maatregelen. Twijfel en cynisme van de eindgebruikers moeten publiekelijk kunnen
worden uitgesproken. Er moet een dialoog plaatsvinden over de werking van eerdere maat regelen
en twijfels over de nieuwe. Om die twijfel weg te nemen en de nieuwe maatregelen
inhoud te geven, moeten de eindgebruikers actief inspraak hebben in de toepassing ervan.

3. keuzemogelijkheden op tafel leggen
Het derde beginsel is de keuzemogelijkheden op tafel leggen. Als professional helpt u de
klant om de keuzes te benoemen die zich voordoen in de overgang naar de nieuwe situatie.
Er moeten mogelijkheden voor echte keuzes worden gemaakt op zoveel mogelijk niveaus in
de organisatie.

4. het gesprek veranderen
Voordat er verandering kan plaatsvinden, moet eerst het script worden veranderd. Oude
gesprekken leiden tot oude handelingen en de instandhouding van gevestigde posities.
Mensen moeten eerst uit hun routine worden gehaald om ruimte te maken voor het nieuwe.

5. samen doelmatige structuren vormen
Als u weet wat de kracht van deze ruimte is, kunt u deze vertalen naar nieuwe structuren en
aanpassing van de bestaande structuren. Zo vormt u samen een doelmatige structuur, het
vijfde beginsel.