Breed eigenaarschap

Het succes van de implementatie is allereerst afhankelijk van een breed eigenaarschap en
brede betrokkenheid. Die betrokkenheid komt alleen tot stand wanneer het passieve contract
tussen de veranderingsmanager en de eindgebruikers van het projectresultaat wordt open gebroken
en vervangen door een actieve relatie: samen werken aan verandering. Ga daarbij
het benoemen van weerstand niet uit de weg.